GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2023/QĐ-TTg(MỚI NHẤT)

Ngày 3/10/2023 Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

 

GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2023

Ngày 3/10/2023 Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Nhằm giúp quý doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, Cộng Đồng CEO Việt tổng hợp, chia sẻ nội dung chi tiết đối tượng được giảm tiền thuê đất, mức giảm, hồ sơ, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất…

Trước đó, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau ảnh hưởng của đại dịch ngày 14/04/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2023.

1. Đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2023

Đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2023

Đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2023

Chi tiết đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2023: 

 Người thuê đất: Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Đối tượng áp dụng: các đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2023 và cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Mức giảm tiền thuê đất

Mức giảm tiền thuê đất

Mức giảm tiền thuê đất

Lưu ý:

Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ).

3. Hồ sơ giảm tiền thuê đất

Thành phần hồ sơ giảm tiền thuê đất bao gồm:

Hồ sơ giảm tiền thuê đất

Hồ sơ giảm tiền thuê đất

Chi tiết thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

2. Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Lưu ý: Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này.

4. Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất

Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất

Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất

Chi tiết các bước thực hiện:

Bước 1: 

Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất.

Phương thức: trực tiếp, điện tử hoặc bưu chính

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế 

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024. 

Lưu ý: Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Bước 2:

Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế.

Thời hạn: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.

Lưu ý: 

  • Người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế trong trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này.
  • Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; 

Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2023.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quyết định này.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương triển khai thực hiện việc giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết: “Giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg” theo quy định mới nhất năm 2023. 

COMMENTS

Tên

Bán Hàng,7,bất động sản,3,Chăm Sóc Khách Hàng,9,Chứng Khoán,4,Công Nghệ & Đổi Mới,4,Đầu Tư,6,Đọc Hiểu Báo Cáo Tài Chính,7,Giải Pháp CRM,2,Hóa Đơn,5,Học Kế Toán Máy,2,Kế Toán Quản Trị,8,Kiến Thức,4,Kiến thức quản trị,22,Kỹ Năng Lãnh Đạo,15,Lộ Trình Nghề Nghiệp,2,Lương Thưởng,7,Marketing,14,Nghiệp Vụ,2,Nhập Môn Kế Toán,4,Nổi Bật,3,Quản Lý Công Việc,8,Quản Lý Dòng Tiền,9,Quản Lý Điều Hành,30,Quản Trị Dự Án,3,Quản Trị Mục Tiêu,10,Quy Trình Làm Việc,4,Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ,3,Soát Xét BCTC,8,Start up,1,Tài chính - Kế toán,17,Theo Lĩnh Vực Nghề Nghiệp,5,Thuế,19,Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán,3,
ltr
item
Cộng Đồng CEO Việt: GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2023/QĐ-TTg(MỚI NHẤT)
GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2023/QĐ-TTg(MỚI NHẤT)
Ngày 3/10/2023 Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4HtXApxqzOHPQ78gkRCeMJ_uiQxVglaiHW8p-pWfpGT7uYbh83pTtQQUihUMGwNe8oeoPQyXEzPQVbaamn4se4mrnUcptFI6AThaUlckJEyRKf-Qf00u3Gae4hGkt4iOZswDPPvVLTGoc7y-V4XoL_9y-OK8ZJgVM5Kw3ADJjJ76aPSSk2FB3-PF8k9k/s16000/cmt%20uy%C3%AAn01.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4HtXApxqzOHPQ78gkRCeMJ_uiQxVglaiHW8p-pWfpGT7uYbh83pTtQQUihUMGwNe8oeoPQyXEzPQVbaamn4se4mrnUcptFI6AThaUlckJEyRKf-Qf00u3Gae4hGkt4iOZswDPPvVLTGoc7y-V4XoL_9y-OK8ZJgVM5Kw3ADJjJ76aPSSk2FB3-PF8k9k/s72-c/cmt%20uy%C3%AAn01.png
Cộng Đồng CEO Việt
http://www.congdongceoviet.com/2023/10/giam-tien-thue-at-cua-nam-2023-theo.html
http://www.congdongceoviet.com/
http://www.congdongceoviet.com/
http://www.congdongceoviet.com/2023/10/giam-tien-thue-at-cua-nam-2023-theo.html
true
479757646342505465
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Xem thêm Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content