Cùng tìm hiểu danh sách các mặt hàng không được giảm thuế GTGT

Các mặt hàng không được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP từ 1/7/2023 là những hàng hóa, dịch vụ nào?

danh sách các mặt hàng không được giảm thuế GTGT

 Nhìn chung, việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP không áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ không phải mục tiêu ưu tiên hỗ trợ tiêu dùng trực tiếp của các cá nhân, hộ gia đình, bao gồm các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhóm hàng hóa dịch vụ về công nghệ thông tin, và nhóm các dịch vụ, hàng hóa về viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Bài viết sẽ trình bày cụ thể về nội dung liên quan đến các mặt hàng không được giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Hình 1: Danh sách các mặt hàng không được giảm thuế GTGT

Hình 1: Danh sách các mặt hàng không được giảm thuế GTGT

1. Các mặt hàng không được giảm 2% thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP

– Theo quy định việc giảm thuế GTGT sẽ được thực hiện đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm còn 8%;

– Việc giảm thuế GTGT không áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

+ Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất -chi tiết Phụ lục I Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

+ Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như: Thuốc lá điếu, xì gà, rượu, bia, xe ô tô dưới 24 chỗ, xe mô tô hai bánh, ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3, tàu bay, du thuyền, xăng các loại… -chi tiết Phụ lục II Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

+ Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin như: Card âm thanh, hình ảnh, mạng và các loại card tương tự dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động, thẻ thông minh, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi của máy vi tính… – chi tiết Phụ lục III Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

Thực hiện giảm 2% thuế suất thu

Hình 2: Thực hiện giảm 2% thuế suất thu – nguồn: Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN)

Lưu ý :

Về phạm vi áp dụng: 

+ Việc giảm thuế GTGT được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

+ Ngoại trừ việc giảm thuế GTGT mặt hàng than chỉ áp dụng đối với khâu khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra).

– Bổ sung thêm đối tượng giảm thuế: Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

2. Danh mục chi tiết các mặt hàng không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Căn cứ theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định Danh mục chi tiết các mặt hàng không được giảm thuế GTGT 2023 như sau:

– Phụ lục I quy định các mặt hàng không được giảm thuế GTGT: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất.

– Phụ lục II quy định các mặt hàng không được giảm thuế GTGT: Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Phụ lục III quy định các mặt hàng không được giảm thuế GTGT: Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Chi tiết phụ lục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng dưới đây:

Phụ lục I

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP

ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)

_______________

Phụ lục II

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Kèm theo Nghị định số  44/2023/NĐ-CP  

ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)

_____________

Hàng hóa:

a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm;

b) Rượu;

c) Bia;

d) Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng;

đ) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3;

e) Tàu bay, du thuyền;

g) Xăng các loại;

h) Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống;

i) Bài lá;

k) Vàng mã, hàng mã.

Dịch vụ:

a) Kinh doanh vũ trường;

b) Kinh doanh mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê (karaoke);

c) Kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot), máy sờ-lot (slot) và các loại máy tương tự;

d) Kinh doanh đặt cược;

đ) Kinh doanh gôn (golf) bao gồm bán thẻ hội viên, vé chơi gôn;

e) Kinh doanh xổ số.

Ghi chú: Phụ lục Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được giảm thuế giá trị gia tăng (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung tại Luật số 70/2014/QH13, Luật số 71/2014/QH13, Luật số 106/2016/QH13 và Luật số 03/2022/QH15.

Phụ lục III

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Kèm theo Nghị định số  44/2023/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)

____________

Hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

Hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công nghệ thông tin

Ghi chú

– Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng nêu tại Phần A Phụ lục này là một phần của Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt nam.

– Mã số HS ở cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục này chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hoá thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hoá tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

– Các dòng hàng có ký hiệu (*) ở cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục này, thực hiện khai báo mã số HS theo thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết “Danh sách các mặt hàng không được giảm thuế GTGT.”.  Cộng Đồng CEO Viêt hy vọng rằng qua bài viết sẽ giúp các bạn và quý doanh nghiệp biết được đúng các mặt hàng không được giảm 2% thuế GTGT từ 1/7/2023 để việc quản lý và sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp được chính xác, tránh bị phạt vì sai sót trong việc xuất hóa đơn giảm thuế GTGT năm 2023.

COMMENTS

Tên

Bán Hàng,7,bất động sản,3,Chăm Sóc Khách Hàng,9,Chứng Khoán,4,Công Nghệ & Đổi Mới,4,Đầu Tư,6,Đọc Hiểu Báo Cáo Tài Chính,7,Giải Pháp CRM,2,Hóa Đơn,5,Học Kế Toán Máy,2,Kế Toán Quản Trị,8,Kiến Thức,4,Kiến thức quản trị,22,Kỹ Năng Lãnh Đạo,15,Lộ Trình Nghề Nghiệp,2,Lương Thưởng,7,Marketing,14,Nghiệp Vụ,2,Nhập Môn Kế Toán,4,Nổi Bật,3,Quản Lý Công Việc,8,Quản Lý Dòng Tiền,9,Quản Lý Điều Hành,30,Quản Trị Dự Án,3,Quản Trị Mục Tiêu,10,Quy Trình Làm Việc,4,Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ,3,Soát Xét BCTC,8,Start up,1,Tài chính - Kế toán,17,Theo Lĩnh Vực Nghề Nghiệp,5,Thuế,19,Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán,3,
ltr
item
Cộng Đồng CEO Việt: Cùng tìm hiểu danh sách các mặt hàng không được giảm thuế GTGT
Cùng tìm hiểu danh sách các mặt hàng không được giảm thuế GTGT
Các mặt hàng không được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP từ 1/7/2023 là những hàng hóa, dịch vụ nào?
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIZC7n-dGB8L3NXLyfOPmyHtiaJ8c0x4Tq0VS89gPTLZUXhMIjpn6grJoX0n9c21JOD2qvkahPx4jc044kEUmYkKRPqHdNoVnOY_LBJCtuSzlMxve2PY0ef5AUnzhuKqmnMuaHSJlQsT6wsFs6joEozbZV58o9OnEcrzRqG0wE_4ahCnPCV6XJaywrea0/s16000/Untitled-105.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIZC7n-dGB8L3NXLyfOPmyHtiaJ8c0x4Tq0VS89gPTLZUXhMIjpn6grJoX0n9c21JOD2qvkahPx4jc044kEUmYkKRPqHdNoVnOY_LBJCtuSzlMxve2PY0ef5AUnzhuKqmnMuaHSJlQsT6wsFs6joEozbZV58o9OnEcrzRqG0wE_4ahCnPCV6XJaywrea0/s72-c/Untitled-105.png
Cộng Đồng CEO Việt
http://www.congdongceoviet.com/2023/08/cung-tim-hieu-danh-sach-cac-mat-hang.html
http://www.congdongceoviet.com/
http://www.congdongceoviet.com/
http://www.congdongceoviet.com/2023/08/cung-tim-hieu-danh-sach-cac-mat-hang.html
true
479757646342505465
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Xem thêm Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content