Các vấn đề mọi người cần nắm về báo cáo sử dụng hoá đơn quý 4/2022

Thời hạn kê khai thuế quý 4 năm 2022 sắp tới, cùng với việc năm 2022 có nhiều chính sách thuế, chính sách về quản lý hóa đơn thay đổi

báo cáo sử dụng hoá đơn quý 4/2022

1. Có bắt buộc lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP?

Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 15/07/2022, Bộ Tài chính đã công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; trong đó, bắt buộc phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. 

Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Như vậy, có thể tóm tắt các nội dung cần nắm về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:  

Đối tượngNội dung
Đối tượng thực hiện báo cáoTổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế

Trường hợp doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC thì không thuộc trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, do đó không phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Cơ quan nhận báo cáoCục Thuế, Chi cục Thuế 

Tiếp nhận qua cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Tần suất thực hiện báo cáoTheo quý
Thời hạn nộp báo cáoChậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn. 

Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn quý 4/2022 là 31/01/2023.

Mẫu tờ khai báo cáo sử dụng hóa đơnMẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Văn bản quy định chế độ báo cáoNghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Bảng 1: Các nội dung quan trọng cần nắm về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

số BC26/HĐG theo Nghị định

Hình 1: Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn số BC26/HĐG theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Bên cạnh đó, trường hợp doanh nghiệp mua hóa đơn của cơ quan thuế cần lưu ý một số điểm như sau:

  • Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn thì vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ.
  • Trường hợp kỳ trước doanh nghiệp đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì kỳ này không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.


2. Hướng dẫn lập tờ khai báo cáo sử dụng hoá đơn quý 4 năm 2022

Tiếp theo Cộng Đồng CEO Việt Nam chia sẻ tới bạn đọc chi tiết cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn trên phần mềm HTKK.

Lưu ý: Do phần mềm HTKK chưa cập nhật tờ khai báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu số BC26/HĐG theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP nên MISA AMIS đưa ra hướng dẫn thực hiện kê khai báo cáo sử dụng hóa đơn theo mẫu số BC26/AC của Thông tư 39/2014/TT-BTC để kê khai báo cáo sử dụng hoá đơn. Biểu mẫu và các chỉ tiêu cơ bản trên 02 mẫu báo cáo của 02 Thông tư này cơ bản là giống nhau. Khi nào cơ quan thuế cập nhật biểu mẫu kê khai mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, MISA AMIS sẽ cập nhật vào bài viết để chia sẻ đến quý bạn đọc kịp thời.

Quy trình lập báo cáo tình hình

Hình 2: Quy trình lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên HTKK

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK)

Các bạn điền “Mã số thuế” của doanh nghiệp mình và bấm nút “Đăng nhập”.

Đăng nhập

Hình 3: Đăng nhập vào phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK)

Bước 2: Chọn loại tờ khai “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn”

Các bạn di chuyển con trỏ chuột vào mục “Hoá đơn”, bấm chọn loại báo cáo là “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)”

Chọn kỳ báo cáo sử dụng hóa đơn
Hình 4: Chọn loại tờ khai “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn”

Tiếp theo các bạn chọn đúng “Kỳ báo cáo” theo tháng hoặc quý, cụ thể các bạn chọn kỳ quý 4 năm 2022 rồi tích chọn “Đồng ý” để mở tờ khai báo cáo.

Giao diện

Hình 5: Chọn kỳ báo cáo sử dụng hóa đơn

Khi đó giao diện phần mềm sẽ hiển thị biểu mẫu báo cáo ra như sau:


Giao diện biểu mẫu

Hình 6: Giao diện biểu mẫu kê khai báo cáo sử dụng hóa đơn trên HTKK

Bước 3: Nhập dữ liệu vào mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn trên HTKK

Chi tiết cách nhập thông tin vào các cột dữ liệu trên mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn HTKK như sau:

Cột/ÔNội dung/cách thức điền thông tin
Cột 1Cột thứ tự do phần mềm tự động điền.

– Các bạn muốn thêm dòng thì bấm “F5”, xóa thì bấm “F6”.

– Cột Mã loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn mà bạn muốn báo cáo

Cột 2Tên loại hóa đơn: Không cần nhập, phần mềm sẽ tự động điền giá trị
Cột 3Ký hiệu mẫu hóa đơn: Các bạn nhập theo mẫu trên hóa đơn của doanh nghiệp mình
Cột 4Ký hiệu hóa đơn: Là ký hiệu trên hóa đơn của doanh nghiệp
Cột 5Tổng số: phần mềm tự tính
Cột 6,7Nếu là lần báo cáo đầu tiên thì các bạn tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên và có cho phép sửa
Cột 8,9Nhập dạng số, nếu trong kỳ không đặt in hóa và thông báo phát hành thì không cần nhập, phần mềm sẽ tự động điền giá trị
Cột 13Nhập số lượng hóa đơn đã sử dụng, lưu ý không bao gồm các hóa đơn xóa bỏ, mất, hủy và phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị điền ở Cột số 5
Cột 14, 16, 18Phần mềm tự động điền giá trị
Cột 15, 17, 19Số: Các bạn nhập “Mã số hóa đơn” xóa bỏ, mất, hủy và không được trùng nhau.
– Nếu những hóa đơn bị xóa bỏ, mất, hủy không liên tiếp thì các bạn phải viết dấu (;) vào giữa các số.
– Nếu những hóa đơn bị xóa bỏ, mất, hủy liên tiếp nhau thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu (-)
Cột 20, 21, 22Phần mềm tự động điền giá trị
Người lập biểuNhập định dạng text tên người lập biểu
Người đại diện theo pháp luậtNhập định dạng text tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Ngày lập báo cáoMặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

Các bạn có thể xem màn hình minh họa nhập báo cáo sử dụng hóa đơn dưới đây:

Kê khai báo cáo

Hình 7: Kê khai báo cáo sử dụng hóa đơn trên HTKK

Bước 4: Lưu dữ liệu báo cáo sử dụng hóa đơn

Sau khi các bạn đã điền đầy đủ dữ liệu trên báo cáo sử dụng hóa đơn thì bấm nút “Ghi” để lưu lại thông tin đã nhập. Ngoài ra, nếu như tờ khai báo cáo sử dụng hóa đơn mà có lỗi sai phát sinh thì trên phần mềm HTKK sẽ tự động báo để người lập kịp thời sửa chữa.

Cuối cùng, sau khi kiểm tra và lưu báo cáo sử dụng hóa đơn thì các bạn hãy kết xuất file ra dạng xml để chuẩn bị nộp báo cáo qua mạng.

Lưu dữ liệu

Hình 8: Lưu dữ liệu và kết xuất file báo cáo sử dụng hóa đơn

Bước 5: Nộp báo cáo sử dụng hóa đơn qua mạng trên trang thuế điện tử

Bạn đọc tiến hành nộp báo cáo sử dụng hóa đơn qua mạng trên trang thuế điện tử của cơ quan thuế tại địa chỉ website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

Đầu tiên, các bạn truy cập trang web thuế điện tử, rồi thực hiện đăng nhập hệ thống thuế điện tử bằng tên và mật khẩu của doanh nghiệp mình. 

Đăng nhập hệ thống

Hình 9: Đăng nhập hệ thống thuế điện tử
Đăng nhập vào hệ thống thuế

Hình 10: Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử

Tiếp đó, các bạn tiến hành nộp tờ khai báo cáo sử dụng hóa đơn như các tờ khai thuế khác, xem hình bên dưới:

Chọn tờ khai báo cáo

Hình 11: Chọn tờ khai báo cáo sử dụng hóa đơn, ký điện tử và nộp báo cáo cho cơ quan thuế

Cộng Cộng Đồng CEO Việt Nam hy vọng rằng bài viết đã giúp các bạn nhận diện được doanh nghiệp mình có thuộc đối tượng phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn hay không. Nếu có, cách thức nộp báo cáo sử dụng hoá đơn chi tiết và các lưu ý liên quan chắc hẳn sẽ là thông tin hữu ích giúp bạn đọc thực hiện công tác thuế ở doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

COMMENTS

Tên

Bán Hàng,7,bất động sản,3,Chăm Sóc Khách Hàng,9,Chứng Khoán,4,Công Nghệ & Đổi Mới,4,Đầu Tư,6,Đọc Hiểu Báo Cáo Tài Chính,7,Giải Pháp CRM,2,Hóa Đơn,5,Học Kế Toán Máy,2,Kế Toán Quản Trị,8,Kiến Thức,4,Kiến thức quản trị,22,Kỹ Năng Lãnh Đạo,15,Lộ Trình Nghề Nghiệp,2,Lương Thưởng,7,Marketing,14,Nghiệp Vụ,2,Nhập Môn Kế Toán,4,Nổi Bật,3,Quản Lý Công Việc,8,Quản Lý Dòng Tiền,9,Quản Lý Điều Hành,30,Quản Trị Dự Án,3,Quản Trị Mục Tiêu,10,Quy Trình Làm Việc,4,Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ,3,Soát Xét BCTC,8,Start up,1,Tài chính - Kế toán,17,Theo Lĩnh Vực Nghề Nghiệp,5,Thuế,19,Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán,3,
ltr
item
Cộng Đồng CEO Việt: Các vấn đề mọi người cần nắm về báo cáo sử dụng hoá đơn quý 4/2022
Các vấn đề mọi người cần nắm về báo cáo sử dụng hoá đơn quý 4/2022
Thời hạn kê khai thuế quý 4 năm 2022 sắp tới, cùng với việc năm 2022 có nhiều chính sách thuế, chính sách về quản lý hóa đơn thay đổi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjJ9xP9uphKJxepuwe2FWrEaEisGknG7Wtsi_LGPtfcWP8Z7LXSr-ho6FhD3D9a6dKVqcEFX7QAvxqLXAWUPt6qTjWs0Be9OXQ3wmvwy5cy7PoOjg0H7ouiQqjMFgXzYh5yPuohPMA_0Ct-AweUyPEL7iZh1b4mEAPBKQmN7dRLzuhkX9yNIbWTwTQ/s16000/Untitled-2.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjJ9xP9uphKJxepuwe2FWrEaEisGknG7Wtsi_LGPtfcWP8Z7LXSr-ho6FhD3D9a6dKVqcEFX7QAvxqLXAWUPt6qTjWs0Be9OXQ3wmvwy5cy7PoOjg0H7ouiQqjMFgXzYh5yPuohPMA_0Ct-AweUyPEL7iZh1b4mEAPBKQmN7dRLzuhkX9yNIbWTwTQ/s72-c/Untitled-2.png
Cộng Đồng CEO Việt
http://www.congdongceoviet.com/2023/01/cac-van-e-moi-nguoi-can-nam-ve-bao-cao.html
http://www.congdongceoviet.com/
http://www.congdongceoviet.com/
http://www.congdongceoviet.com/2023/01/cac-van-e-moi-nguoi-can-nam-ve-bao-cao.html
true
479757646342505465
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Xem thêm Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content